خانه موفقیت روانشناسی بخش پنجم (رویای سرنوشت)

بخش پنجم (رویای سرنوشت)

0 ثانیه خوانده شده
0
0
103

images (1)هرگز هيچ هدفي را رها نكنيد، مگر اينكه ابتدا قدم مثبتي در جهت تحققّ آن برداشته باشيد. هم اكنون لحظه اي فكر كنيدو اولين قدمي را كه بايد در جهت رسيدن به هدف برداريد، مشخّص سازيد. براي اينكه پيشرفت كنيد، چه قدمي را بايدامروز برداريد؟ حتّي يك قدم كوچك (مثلاً زدن يك تلفن، يك قول و يا يك برنامه ريزي مقدماتي) شما را به هدفنزديك تر مي كند. آنگاه كارهاي ساده اي را كه بايد از امروز تا ده روز ديگر انجام دهيد، به صورت برنامه ريزي به رويكاغذ بياوريد. اين برنامة ده روزه، يك رشته عادت ها را در ما ايجاد ميكند و نيروي محركّة توقّف ناپذيري را به وجودمي آورد كه موفّقيت دراز مدت شما را تضمين مي كند. از هم اكنون شروع كنيد!اگر يك سال ديگر، به همة هدف هاي خود برسيد چه احساسي خواهيد داشت؟ چه نظري نسبت به خودتان پيدا خواهيدكرد؟ زندگي را چگونه خواهيد ديد؟ پاسخ به اين سؤالات باعث مي شود تا دلايل قاطعي براي رسيدن به هدف پيدا كنيد.اگر بدانيد كه چرا بايد كاري را انجام دهيد، چگونگي انجام آن به آساني معلوم خواهد شد.از فرصت استفاده كنيد و چهار هدف يك سالة خود را مشخصّ سازيد. زير هر يك از هدف ها، در يك پاراگراف شرحدهيد كه چرا مطلقاً خود را مقيد مي دانيد كه ظرف يك سال به آن هدف ها نايل شويد.رمز رسيدن به هدف ها، شرطي كردن ذهن است. دست كم روزي دو بار، هدف هايي را كه نوشته ايد بررسي كنيد. آنها رادر جايي قرار دهيد كه هر روز چشمتان به آنها بيفتد: مثلاً در دفتر يادداشت هاي روزانه، روي ميز كار، در كيف پول ياروي آينة دستشويي كه در هنگام اصلاح صورت، آنها را ببينيد. به خاطر داشته باشيد كه اگر دائماً راجع به چيزي فكركنيد و افكار خود را روي آن متمركز سازيد، به سوي آن حركت مي كنيد. اين، راهي ساده و بسيار پر اهميت برايبرنامه ريزيِ نظامِ فعال كنندة شبكة ذهني ( RAS ) است.اگر تلاشتان براي رسيدن به هدف، عبث به نظر رسيد، آيا بايد هدف خود را تغيير دهيد؟ پاسخ مطلقاً منفي است!»پشتكار «، ارزشمندترين عامل شك لدهندة كيفيت زندگي است و حتّي از استعداد نيز مهمتر است . بنابراين  هيچ كستاكنون صرفاً به علّت داشتن علاقه به هدفي نرسيده است. انسان بايد خود را متعهد و پايبند كند. آيا ممكن است كه دراثر يك شكست موقّتي، بينش و توانايي هايي پيدا كنيم كه در آينده حتّي به موفّقيت هاي بزرگتري دست يابيم؟ مسلّماست!
اكنون به تلاش هاي ظاهراً بي ثمر گذشتة خود بنگريد و ببينيد از آنها چه آموخته ايد؟ چگونه مي توانيد با استفاده از اينبينش ها، چه در زمان حال و چه در آينده، موفّقيت هاي بزرگي كسب كنيد؟همة افراد موفقّ، آگاهانه يا ناآگاهانه از فرمول مشابهي براي رسيدن به هدف هاي خود استفاده مي كنند. شما هم برايرسيدن به خواسته هاي خود اين چهار دستور ساده را به كار بنديد:

فرمول نهايي موفّقيت
1. ابتدا خواستة خود را مشخصّ كنيد. (دقيق باشيد! روشنيِ بيان، نوعي قدرت است.)
2. دست به عمل بزنيد. (زيرا داشتن آرزو كافي نيست.)
3. ببينيد نحوة عملكرد شما براي رسيدن به هدف، مفيد و موثرّ است يا نه. (براي يك فرضية بي ارزش، نير وي خود رابيهوده هدر ندهيد.)
4. فرضيات و شيوة كار خود را آن قدر عوض كنيد تا به هدف برسيد. (قابليت انعطاف، باعث مي شود كه نظرات تاز هايپيدا كنيد و به نتايج تازه تري برسيد.)
هنگام تعقيب هدف ها، غالباً به نتايجي غيرمنتظره دست مي يابيم. آيا زنبور عسل عمدا مي خواهد گلها را بارور سازد؟خير، بلكه زنبور در پي جمع آوري شهد، پاهايش به گردة گل ها آغشته مي شود و هنگامي كه روي گل ديگر مينشيند ،ندانسته يك رشته عكس العملهاي زنجيره اي را باعث ميشود و در نتيجه، دامنة كوهسا ر هر روز به رنگي دلپذيردرمي آيد.

Print Friendly, PDF & Email
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
 • دعای فرج

  دعای فرج   اِلهى‏ عَظُمَ الْبَلاءُ، وَبَرِحَ الْخَفآءُ، وَانْکشَفَ الْغِطآءُ، وَانْقَ…
 • اشتباه سوم: عدم صاف کردن دستها طول حرکات

    اشتباه سوم: عدم صاف کردن دستها طول حرکات واضح است که برای تمرین روی دوسر بازو باید …
 • 5 اشتباه بزرگ در تمرین بازو

  اشتباه دوم:استفاده دائمی از یک موقعیت برای دست ها حرکات جلو بازو ایستاده با هالتر صاف و خم…
مطالب بیشتر از این نویسنده محمدپور ماهونکی رضا
 • معنای زندگی

  بسياري از مردم، گناه نارسايي هاي زندگي خود را به گردن وقايع و اتّفاقات مي اندازند. در حالي…
 • شرطی شدن در رفتار چیست ؟درمان چیست؟

  اگر روزي متوجه شديد كه داريد دو قدم رو به جلو برمي داريد و يك قدم رو به عقب، يقين بدانيد ك…
 • ميل به جلب منفعت

  در بيشتر مردم، ترس از زيان، قوي تر از ميل به جلب منفعت است. اغلب افراد برا ي حفظ چيزهاي ي …
بارگذاری بیشتر در روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

دعای فرج

دعای فرج   اِلهى‏ عَظُمَ الْبَلاءُ، وَبَرِحَ الْخَفآءُ، وَانْکشَفَ الْغِطآءُ، وَانْقَ…