خانه اجتماعی معنای زندگی

معنای زندگی

0 ثانیه خوانده شده
0
0
7

بسياري از مردم، گناه نارسايي هاي زندگي خود را به گردن وقايع و اتّفاقات مي اندازند. در حالي كه آنچه زندگاني ما را
شكل مي دهد، خود آن وقايع نيست، بلكه معنايي است كه ما به آن رويدادها مي دهيم.
z

درجنگ ويتنام، دو نفر تير مي خورند، هر دو اسير مي شوند و بارها تحت شكنجه قرا رميگيرند. يكيشان دست به خودكشي مي زند و ديگري روز به روز ايمانش نسبت به انسانيت و خالق متعال، قوي تر مي شود. امروز، شرح زندگي اين مرد كه (جرالد كافي ) نام دارد، يادآور نيروي عظيم روح انساني است كه مي تواند بر هرگونه درد و رنج و مانع و مشكلي غلبه كند. آيا در گذشتة شما و يا آشنايانتان واقع هاي هست كه مانع احسا س شادي و خوشبختي امروزتا ن باشد ؟ آيامي توانيد اين اتّفاقات را به صورت ديگري معنا كنيد؟ آيا اين وقايع شما را پخته تر و نيرومند تر كرده اند؟ آيا مي توانيد براساس اين تجارب تلخ، ديگران را كه با همين مشكل روبرو هستند، راهنمايي كنيد؟
علّت كارهايي كه مردم مي كنند چيست؟ تنها علّت رفتارهاي ما،(اعتقاد و باور ) است. گرچه عجيب است، ولي اگر مردم باور كنند كه براي رفع بيماري بايد جمجمة خود را با متّه سوراخ كنند، چنين مي كنند. (و نتيجه هم مي گيرند!) خوا ه اين عقيده پايه و اساس درستي داشته باشد خواه نداشته باشد و اگر هم معتقد شوند كه خوشبخت ي آنا ن در گر و كمك به ديگران است، بر همان اساس عمل مي كنند.
اعتقاد ماست كه باعث مي شود يك عمر احساس بدبختي كنيم و يا برعكس زندگاني خود را با خوشي بگذرانيم. عقيده سبب مي شود كه يك نفر اينشتين شود و يك نفر بتهوون، يا يك نفر به صورت قهرمان در آيد و نفر ديگر نداند كه اصلاًچرا به اين دنيا آمده است.
اعمالي كه اطرافيان شما انجام مي دهند، بر اساس چه اعتقاداتي است؟ شما با همكارانتان در چه موارد ي اشترا ك عقيد ه داريد؟ با فرزندان يا والدينتان در چه مواردي هم عقيده ايد؟ در چه زمينه هايي اختلاف عقيده داريد؟
هرگاه اتّفاقي برايتان بيفتد، مغزتان بلافاصله دو سؤال را مطرح مي سازد: اول اينكه آيا اين اتفّاق به معني رنج است يا به معني لذّت؟ دوم اينكه براي دوري از رنج و كسب لذّت چه بايد بكنم؟ پاسخ اين پرسش ها بسته به اين است كه دربا رة موجبات رنج و لذّت چه عقايدي داشته باشيد. اين عقايد كلّي به منزلة راه هاي ميان بري است كه باعث مي شود بسياري ازامور روزمرهّ را به انجام رسانيم و در عين حال همين عقايد مي تواند زندگي ما را به كلّي محدو د ساز د. به عنوا ن مثال ،كسي كه به طور اتّفاقي در كاري شكست خورده است، ممكن است نتيجه بگيرد كه بي لياقت است و متأسفانه همين تعميم دادن هاست كه باعث مي شود نسبت به آينده، خوش بين يا بدبين باشيم.
به يكي از عقايد محدودكننده اي كه دربارة خود يا فرد ديگري داريد فكر كنيد. آيا براي درستيِ اين عقيد ه دليل كافي داريد؟ آيا موارد استثنايي هم ممكن است وجود داشته باشد؟ آيا ممكن است اين عقيدة كلّي شما بيش از حد كلّي باشد؟
هيچ چيزي در زندگي به خودي خود داراي معنا نيست. اين شماييد كه به آن معنا مي دهيد.

Print Friendly, PDF & Email
  • خواص ،فضائل و متن سوره توبه

    خواص: – توبه : جلوگیری از نفاق – محافظت از دستبرد دزدان محافظت از آتش – اعطای حسنات …
  • موفقیت در انجام هر کاری

    اختیارات ایام ماه قمری منقول از امام صادق (ع) برای موفقیت در انجام هر کاری بخصوص در روزهای…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده محمدپور ماهونکی رضا
بارگذاری بیشتر در اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

آشنایی با آمادگی جسمانی

آشنایی با آمادگی جسمانی مجموعه: ورزش عمومی   آمادگی جسمانی یعنی داشتن قلب، عروق خونی،…