خانه موفقیت روانشناسی فصل دوم(بخش هفتم)رنج، لذّت و نيروي روحيه

فصل دوم(بخش هفتم)رنج، لذّت و نيروي روحيه

0 ثانیه خوانده شده
0
0
26
image_pdfimage_print

100بخش دوم
چگونه به خواسته هاي واقعي خود برسيم؟
رنج، لذّت و نيروي روحيه
اينكه به خواسته هاي خود برسيد، بايد ابتدا ببينيد چه عواملي شما را از تلا ش و كوشش درجهت رسيدن به هدف بازمي دارند. كارهايي هست كه تا آخرين لحظه از انجا م آنها خوددار ي مي كنيم (مثلاً پرداخت ماليات). علّتش آن است كه پرداخت ماليات، ممكن است بعداً حتّي ما رادچار عواقب دردناك تري سازد. اما همين كه 14 آوريل فرا مي رسد تمام ترديدها و تعلّلها از ميان مي رود، زيرا نظر مادربارة آنچه كه ماية رنج يا لذّت است عوض مي شود و متوجه مي شويم كه انجام ندادن عمل به مراتب دردناك تر از انجام دادن آن است.
براي ايجاد تغيير در زندگي، مي توان از همين نكته استفاده كرد. در آينده به جاي اينكه از خود بپرسيد: چگونه مي توا ن از انجام اين كار دردناك خودداري كرد؟ «، بپرسيد: »اگر اكنون اين كار را نكنم، در آينده به چه قيمتي برايم تمام خواهدشد؟
نيروي رنج، مي تواند در خدمت شما باشد، به شرط اينكه از آن به صورت صحيح استفاده كنيد.آيا ما نيز صرفا نوعي حيوان هستيم و همچون سگ معرو ف پاولف، در مقابل تنبيه يا پاداش ، عكس العمل نشان مي دهيم؟ البته چنين نيست. يكي از امتيازات بزرگ انسان بودن اين است كه مي توانيم خودما ن تعيين كنيم كه از چه چيزي رنج يا لذّت ببريم. به عنوان مثال، كسي كه دست به اعتصاب غذا مي زند، رنجي جسماني را تحمل ميكند و حتّي ممكن است از كار خود لذّت ببرد، زيرا اعتقاد دارد كه با جلب توجه جهانيان به هدف ارزشمند خود، نتايج مثبتي به دست مي آورد. همة ما داراي اين حق انتخاب هستيم. رمز موفّقيت اين است كه ياد بگيريم تا از نيروها ي رنج و لذتّ به نفع خود استفاده كنيم. آيا در زندگي شما چيزي وجود دارد كه نسبت به آن رنجي غير ضروري را احسا س كنيد ؟ آيا درمقابل آن، صرفا واكنش نشان مي دهيد، يا از حق انتخاب خود استفاده مي كنيد؟ آيا مي توانيد مركز توجه خو د را تغييردهيد و واقعة ظاهراً دردناكي را به فرصتي لذّت بخش براي يادگيري، رشد يا كمك به ديگران مبدل كنيد؟
براي چيزهايي كه آنها را باعث رنج و يا ماية لذّت مي دانيد، سرنوشت شما را شكل مي دهند. براي خلاصي از رنج و كسب لذتّ،هر كسي الگوي رفتاري خاصي را فرا گرفته و از آن استفاده مي كند. بعضيها به الكل، مواد مخدر و پرخوري پناه مي برندو يا با دشنام و اهانت، ديگران را مي آزارند. بعضي ديگر از ورزش، يادگيري ، گفتگو ، كمك به ديگرا ن و يا ايجا ددگرگوني ها كسب لذّت مي كنند.
الگوي رفتاري شما براي فرار از رنج و كسب لذّت چيست؟
اين الگوها تاكنون چه تأثيري بر نحوة زندگي شما گذاشته است؟ فهرستي از شيوه هاي مورد استفادة خو د تهيه كنيد.
هنگامي كه مي خواهيد از اوقات خود لذّت بيشتري ببريد به تماشاي تلويزيون مينشينيد ؟ سيگاري روشن ميكنيد ؟
مي خوابيد؟ آيا راه هاي مثبت تري براي فرار از رنج و كسب لذّت سراغ داريد؟

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
 •   موقعیت فعلی:  فهرست قرآن / سوره مؤمنون فهرست قرآن متن فضیلت  ترجمه   تفسیر    قرائت…
 • مقاله پرورش مرغ بومی

    مقاله پرورش مرغ بومی پرورش مرغ بومی مقدمه پرورش مرغ بومی به دلیل اینکه به کمترین هز…
 • معرفی رشته مدیریت بازرگانی

  معرفی رشته مدیریت بازرگانی مجموعه: معرفی رشته های تحصیلی مقدمه: مدیریت بازرگانی از مهمترین…
مطالب بیشتر از این نویسنده محمدپور ماهونکی رضا
 • معنای زندگی

  بسياري از مردم، گناه نارسايي هاي زندگي خود را به گردن وقايع و اتّفاقات مي اندازند. در حالي…
 • شرطی شدن در رفتار چیست ؟درمان چیست؟

  اگر روزي متوجه شديد كه داريد دو قدم رو به جلو برمي داريد و يك قدم رو به عقب، يقين بدانيد ك…
 • ميل به جلب منفعت

  در بيشتر مردم، ترس از زيان، قوي تر از ميل به جلب منفعت است. اغلب افراد برا ي حفظ چيزهاي ي …
بارگذاری بیشتر در روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

  موقعیت فعلی:  فهرست قرآن / سوره مؤمنون فهرست قرآن متن فضیلت  ترجمه   تفسیر    قرائت…