خانه اخبار تاثیر فناوری‌ زندگی‌بخش بر زندگی روزمره

تاثیر فناوری‌ زندگی‌بخش بر زندگی روزمره

2 ثانیه خوانده شده
0
0
14


تاثیر
 فناوری‌ زندگیبخش بر زندگی روزمره

باتوسعه‌ی همه‌جانبه علم و فناوری در سال‌های اخیر، اینترنت توانسته است تاثیرات چشم‌گیری بر زندگی روزمره مردم برجای بگذارد و حتا آن‌هایی که توانایی اتصال به اینترنت به صورت دائمی را ندارند نیز از این تاثیرات بی‌بهره نمانده‌اند. اگرچه اینترنت برای برخی افراد همچنان ابزاری غیرضروری و فرعی محسوب می‌شود، نتایج برخی مطالعات انجام‌شده خبر از وابستگی هرچه بیش‌تر مردم آمریکا به اینترنت دارد. کاربران آمریکایی، امروزه اینترنت را به‌مثابه مهم‌ترین منبع برای کسب اطلا‌عات مورد استفاده قرار می‌دهند وباارزش‌ترین لحظات زندگی خود را در کنار آن به‌سرمی‌برند.

نتایجی که از آخرین مطالعات صورت گرفته روی کاربران آمریکایی به‌دست آمده است، نشان می‌دهد ۴۵درصد کاربران آن‌لا‌ین این کشور که تعداد آن‌ها به ۶۰ میلیون نفر می‌رسد بر این باورند که اینترنت به آن‌هاکمک می‌کند برای اتفاقات بزرگ زندگی خود تصمیم‌گیری کنند و بتوانند مهم‌ترین تحولا‌ت زندگی خود را در دوسال گذشته مورد بررسی قرار دهند.

به‌منظور اثبات این فرضیه، کارشناسان حوزه‌ی فناوری اطلا‌عات و ارتباطات، مطالعات گسترده‌ای را که بخش‌هایی از آن به ژانویه ۲۰۰۲ بازمی‌گشت، از مارس ۲۰۰۷ آغاز کردند.

مقایسه‌ی دو بررسی مجزا که درمورد افزایش تمایل کاربران به استفاده از اینترنت و روی‌آوردن به جوامعمجازی صورت گرفته بود نیز نتایج حاصل از این بررسی جدید را تایید کرد و نشان داد که میزان تمایل مردم آمریکا برای زندگی در کنار اینترنت به میزان زیادی افزایش یافته است.

کارشناسان برای آن‌که مطالعات مارس سال ۲۰۰۷ را با موفقیت به اتمام برسانند، افرادی را گزینش کردند واز آن‌ها خواستند تا به سوالا‌ت از پیش تعیین‌شده پاسخ دهند. در این سوالا‌ت آمده بود: آیا افراد طی دو سال گذشته تصمیماتی را گرفته بودند که به اینترنت بستگی داشته باشد. علا‌وه بر این از افراد خواسته شده بودتا در مورد میزان تاثیرگذاری اینترنت روی زندگی شخصی آن‌ها توضیح دهند. برای ۵ موضوع به‌خصوص -خریدخودرو، تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی، گذراندن دوره‌های تحصیلی اضافی برای ایجاد سابقه کاری مناسب،انتخاب مدرسه‌ای مناسب برای ادامه تحصیل کودکان و کمک به افرادی که به یک بیماری سخت مبتلا‌شده‌اند- افراد باید جدیدترین اتفاقی که برایشان افتاده را توضیح می‌دادند و نقش اینترنت را روی هریک از اینفعالیت‌ها بازگو می‌کردند.

با انجام این بررسی‌ها و تفکیک افراد شرکت‌کننده از یکدیگر، دانشمندان دریافتند تنها ۵ درصد از افرادی کهمعتقد بودند اینترنت به تصمیم‌گیری‌های بزرگ زندگی آن‌ها کمک می‌کند، اعلا‌م کردند که هنگام مراجعه بهموتورهای جست‌و‌جوگر اطلا‌عات بی‌فایده و غلط دریافت می‌کنند.

زمانی که از این افراد در مورد منابع اطلا‌عاتی اینترنتی و غیراینترنتی سوال شد، ۵۷ درصد کاربران اعلا‌مکردندکه اطلاعات آنلا‌ین به‌عنوان مهم‌ترین عامل در منابع اطلاعاتی محسوب می‌شود و در مقابل ۳۷ درصدگفته‌اند که منابع اطلاعاتی غیراینترنتی اهمیت بیش‌تری دارند.

برای آن‌هایی که طی دو سال گذشته دست به خرید خودرو زده بودند و یا از اینترنت برای تصمیم‌گیری درمورد مواقع حساس زندگی خود استفاده کرده بودند، نزدیک به دو سوم (۶۵ درصد) افراد گفته بودند کهاینترنت مهم‌ترین منبع برای کسب اطلا‌عات محسوب می‌شود.

اگرچه اینترنت توانسته میزان دسترسی ما به منابع اطلا‌عاتی را به میزان زیادی افزایش دهد اما تعداد قابل‌توجهی از کارشناسان اعلا‌م کرده‌اند که این امر باعث بروز مشکلا‌ت فراوانی شده و مردم در دنیایی ازاطلا‌عات غوطه‌ور شده‌اند.

این بمباران اطلا‌عاتی که لحظه‌به‌لحظه بر میزان آن افزوده می‌شود کاربران را با چندگانگی مواجه کرده وموجب شده تا آن‌ها به سادگی نتوانند از بین انبوهی از اطلاعات، مطلب موردنظر خود را پیدا کنند

اگرچه نظر این کارشناسان قابل‌تامل است و تاحدی از جانب برخی موسسات تحقیقاتی مورد پذیرش قرارگرفته، اما نتایج این مطالعه جدید آمارهای جالبی را در اختیار ما قرار داده است.

طبق این آمارها که از سوی موسسه تحقیقاتی  ‌PewInternet منتشر شده است، تنها ۱۵ درصد کاربران براینباورند که به‌‌هنگام جست‌وجو در پایگاه‌های اینترنتی با اطلاعات نادرست و بی‌فایده مواجه شده و در دنیایی ازاطلا‌عات غوطه‌ور می‌شوند. ۷۱ درصد کاربران اعلا‌م کرده‌اند که با مدیریت صحیح، موتورهای جست‌و‌جوگراطلاعاتی را که دقیقا نیاز داشته‌اند به‌دست آورده‌اند و در این ‌میان ۱۱ درصد هم گفته‌اند اطلاعاتی را که بهآن‌ها نیاز داشته‌اند در اینترنت گم‌کرده‌اند.

طبق این گزارش‌ها، تعداد اندکی از افرادی که طی دو سال گذشته اتومبیل خریداری کرده بودند (حدود ۹درصد) اعلا‌م کردند که حجم بیش‌ از اندازه‌ی اطلا‌عات اینترنتی، آن‌ها را محاصره کرده و توانایی گزینشاطلاعات درست را در این منبع ندارند.

بزرگ‌ترین نتایجی که از این مطالعات به‌دست آمده شامل افرادی می‌شود که توانسته‌اند از طریق اینترنت بایکدیگر ارتباط برقرار کرده و به صورت آنلا‌ین با یکدیگر مشاوره کنند.

در آمارهای منتشرشده آمده است، نزدیک به یک سوم (۳۴ درصد) افرادی که اینترنت را به‌عنوان ابزاری برایتصمیم‌گیری‌های مهم زندگی خود به‌کار می‌برند اعلا‌م کرده‌اند که اینترنت می‌تواند یکی از مهم‌ترین عواملبرای برقراری ارتباطات نزدیک و صمیمی بین آن‌ها محسوب شود و با تقویت این عامل ارتباطات آن‌ها را پویاکند.

برای ۲۸ درصد آن‌هایی که اینترنت را به‌عنوان ابزاری تخصصی مورداستفاده قرار می‌دهند شبکه ارتباطاتاجتماعی به ‌میزان قابل‌توجهی مورداستفاده قرار گرفته و توانسته است روی زندگی شخصی آن‌ها تاثیربگذارد. این قبیل مزایای اینترنت موجب شده تعداد کاربران آنلا‌ین آمریکا بین سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ میلا‌دی بهمیزان ۳ برابر افزایش پیدا کند. با این روند تعداد کاربران آن‌لا‌ین آمریکا از ۱۸ میلیون نفر در ژانویه سال ۲۰۰۲ به۶۰ میلیون کاربر در مارس ۲۰۰۷ افزایش یافته است.

به جز آمارهای گفته شده، همچنین مشخص شد ۵۴ درصد کاربران بزرگ‌سال آمریکایی بر این‌ باورند کهاینترنت به آن‌ها کمک می‌کند تا به‌سادگی به هم‌نوعان بیمار و یا درمانده خود کمک کنند. در این میان تعدادافرادی که معتقدند به کمک اینترنت بر بیماری خود غلبه کرده‌اند تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.

50درصد کاربران آنلا‌ین آمریکایی هم به این نتیجه رسیده‌اند که آموزش‌های اینترنتی به‌عنوان یکی از بهترینسوابق کاری آن‌ها محسوب می‌شود و ۴۵ درصد نیز گفته‌اند، زمانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری بزرگیانجام دهند این ابزار را در اختیار می‌گیرند و این فعالیت را تنها به کمک اینترنت انجام می‌دهند.

اگرچه این بررسی‌ها تنها روی کاربران آمریکایی انجام‌شده و نتایج یادشده را به‌دنبال داشته است،کارشناسان بر این باورند که می‌توانند از آن‌ها در دیگر نقاط جهان نیز استفاده کنند.

زمانی‌که یک کاربر یک متن نوشتاری اینترنتی را دریافت می‌کند، در اصل دعوت شده به این‌که پهنه فضایمجازی اینترنتی خود را بگستراند، صفحه کاغذی که در حال خواندنش است را ترک کند، خود را از محدودهاتاقی که در آن نشسته فراتر برد، وارد یک کتابخانه قدیمی شود و یا برخی سایت‌ها را کشف کند که تنها بهاندازه یک نقطه از وی دور است.

همه‌ی ما به کمک اینترنت می‌توانیم بدون این‌که حتا یک سانتی‌متر بدن‌های خود را حرکت دهیم، از این‌سوبه آن‌سوی فضا سفر کنیم، به درون لیست‌ها برویم، نسخ خطی قدیمی لا‌تین را از کتابخانه‌های دوردست فرابخوانیم، یا صدای مردمی را بشنویم که با سیستم واژه‌پرداز خودمان درباره‌شان می‌نویسیم و یا چهره‌شان راهم ببینیم.

ما تلفن‌های همراه خود را به‌دست می‌گیریم، به‌جایی می‌رویم که سیگنال‌ها به راحتی از دیوارهای ضخیمعبور می‌کنند و ما را بلا‌درنگ با سرتاسر قاره‌ها و اقیانوس‌های پهناور پیوند می‌دهند و این‌ها همه در حالیاست که ما در حال گشت‌وگذار در مراکز خرید هستیم و یا سعی می‌کنیم با دست دیگرمان فرمان اتومبیل رابگیریم (تعجبی ندارد که میزان تصادفات هم بالا  می‌رود.)

 

Print Friendly, PDF & Email
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده محمدپور ماهونکی رضا
  • 5 اشتباه بزرگ در تمرین بازو

    اشتباه دوم:استفاده دائمی از یک موقعیت برای دست ها حرکات جلو بازو ایستاده با هالتر صاف و خم…
  • 5 اشتباه بزرگ در تمرین بازو  

    5 اشتباه بزرگ در تمرین بازو اشتباه اول:عدم حفظ آرنج در کنار بدن حتی بسیاری از بدنسازان با …
  • کاربرد نفت خام

      کاربرد نفت خام کاربرد نفت خام و مشتقاتی که از آن تولید می شود ؟ کاربرد نفت خام و مش…
بارگذاری بیشتر در اخبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

5 اشتباه بزرگ در تمرین بازو

اشتباه دوم:استفاده دائمی از یک موقعیت برای دست ها حرکات جلو بازو ایستاده با هالتر صاف و خم…