خانه موفقیت روانشناسی رویای سرنوشت بخش سوم

رویای سرنوشت بخش سوم

0 ثانیه خوانده شده
0
0
19

 

imagesشما هيچ بهانة قابل قبولي نداريد. هم اكنون سه تصميم بگيريد كه وضع سلامت، شغل و روابط زندگي تان را بهتر سازد وآنگاه بر اساس آن تصميم ها عمل كنيد.چگونه مي توانيد چيزي نامرئي را قابل ديدن كنيد؟ اولين قدم آن است كه رويا و آرزوي خود را با دقّت و روشني تعريفكنيد. تنها چيزي كه حد توانايي هاي شما را مشخّص مي كند، همين است كه بتوانيد با دقّت، خواستة خود را تعريف كنيد.اكنون مي خواهيم آرزوها و روياهاي شما را متبلور سازيم و ظرف چند روز آينده برنامه اي بريزيم كه مطمئنّاً شما را بههدف برساند.

همة ما، چه بدانيم و چه ندانيم، داراي هدف هايي هستيم. اين هدف ها هر چه باشند، بر زندگي ما تأثير اساسي دارند .مع ذلك بعضي از هدف ها، نظير اينكه من بايد قبض ها و صورتحساب هاي خود را پرداخت كنم ، هيچ شور و هيجاني درانسان ايجاد نمي كند. رمز آزاد كردن نيروهاي واقعي آن است كه هدف هاي هيجان آوري براي خود قرار دهيد كه حقيقتا نيروي خلّاقي را در شما زنده كند و محرّك شور و شوق باشد.هم اكنون آگاهانه هدف هاي خود را انتخاب كنيد. هدف هايي را كه به نظرتان ارزش تعقيب كردن دارند، در نظر آوريد.آنگاه يك هدف را كه مهيج تر باشد برگزينيد. چيزي باشد كه به خاطر آن، صبح ها زودتر از خواب برخيزيد و شبهاديرتر به بستر برويد. براي رسيدن به آن هدف، تاريخ معيني را در نظر بگيريد و در چند سطر بنويسيد كه چرا حتماً بايدتا آن تاريخ به هدف برسيد. آيا اين هدف، آن قدر بزر گ هست كه برايتان شو رآفرين باشد ؟ يا باعث شود كه ازچهارچوب محدوديتهاي خود فراتر برويد؟ يا ظرفيتهاي نهفتة خود را آشكار كنيد؟
اگر تاكنون اتومبيل يا وسيلة تازه اي خريده باشيد، متوجه شده ايد كه پس از خريد، مشابه آن را در همه جا مشاهد همي كنيد. البته آن اشيا، قبل از آن هم در اطراف شما وجود داشته اند، ا ما متوجه آنها نمي شده ايد.موضوع ساده است. بخشي از مغز مسئول است تا كلّية اطّلاعات را غربال كند و فقط آنچه را كه براي بقا و يا موفّقيتضروري است وارد ذهن نمايد. بسياري از چيزها در اطرافتان وجود دارند كه به كار موفّقيت و عملي شدن روياهاي شمامي آيند، ا ما متوجه وجود آنها نمي شويد. زيرا هدف هاي خود را به روشني تعريف نكرده ايد و به عبارت ديگر به مغز خودنياموخته ايد كه آن چيزها داراي اهميت هستند.پس از آنكه هدف ها يا امور مهم را به ذهن خود يادآور شديد، نوعي غربال ذهني به نام »سيستم فعا ل كنندة شبكة ذهني «به كار مي افتد. اين بخش از ذهن مانند آهن ربا عمل مي كند و كلّية اطّلاعات و فرصت ها يي را كه ممكن است موجبموفّقيت سريع و رسيدن شما به هدف شود، جذب مي نمايد. به كار انداختن اين كليدنيرومند عصبي، مي تواند ظرف چندروز يا چند هفته، شكل زندگي شما را واقعاً دگرگون كند.
4

Print Friendly, PDF & Email
 • بخش پنجم (رویای سرنوشت)

  هرگز هيچ هدفي را رها نكنيد، مگر اينكه ابتدا قدم مثبتي در جهت تحققّ آن برداشته باشيد. هم اك…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
 • دعای فرج

  دعای فرج   اِلهى‏ عَظُمَ الْبَلاءُ، وَبَرِحَ الْخَفآءُ، وَانْکشَفَ الْغِطآءُ، وَانْقَ…
 • اشتباه سوم: عدم صاف کردن دستها طول حرکات

    اشتباه سوم: عدم صاف کردن دستها طول حرکات واضح است که برای تمرین روی دوسر بازو باید …
 • 5 اشتباه بزرگ در تمرین بازو

  اشتباه دوم:استفاده دائمی از یک موقعیت برای دست ها حرکات جلو بازو ایستاده با هالتر صاف و خم…
مطالب بیشتر از این نویسنده محمدپور ماهونکی رضا
 • معنای زندگی

  بسياري از مردم، گناه نارسايي هاي زندگي خود را به گردن وقايع و اتّفاقات مي اندازند. در حالي…
 • شرطی شدن در رفتار چیست ؟درمان چیست؟

  اگر روزي متوجه شديد كه داريد دو قدم رو به جلو برمي داريد و يك قدم رو به عقب، يقين بدانيد ك…
 • ميل به جلب منفعت

  در بيشتر مردم، ترس از زيان، قوي تر از ميل به جلب منفعت است. اغلب افراد برا ي حفظ چيزهاي ي …
بارگذاری بیشتر در روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

دعای فرج

دعای فرج   اِلهى‏ عَظُمَ الْبَلاءُ، وَبَرِحَ الْخَفآءُ، وَانْکشَفَ الْغِطآءُ، وَانْقَ…