خانه ادعیه قرانی اختیارات ماه قمری3

اختیارات ماه قمری3

0 ثانیه خوانده شده
0
0
5

a718c4d1929335f8ea35f44796c59df4

روز یازدهم

حضرت علی (ع)می‌فرمایند: این روزی است که شیت بن آدمعلیه‌السلام در آن متولد شد و صالح است برای ابتدا به انجام کار و خرید وفروش و سفر، و باید اجتناب نمود از دخول بر سلطان و کسی که در این روز بیمار شود نزدیک باشد که بهبودی یابد و کسی که در این روز گم شود سالم می ماند.

در روایت دیگر است که هر کسی در این روز از سلطان بگریزد دستگیر می‌شود.

روز دوازدهم

حضرت علی  علیه السلام می‌فرمایند: این روز، صالح و مناسب است برای تزویج و باز کردن و افتتاح مغازه و شروع شرکت و سوار کشتی یا قایق شدن. و باید تجنّب و دوری نمود از وساطت بین مردم، و کسی که در این روز بیمار شد به سرعت بهبودی می‌یابد.

روز سیزدهم

حضرت علی علیه‌السلام می‌فرمایند:

این روز نحسی می باشد و هر امری در آن مکروه است و در این روز از منازعه و حکم و ملاقات با سلطان و غیر او مانند مسئولین امور بپرهیز و به سر خود روغن نمال و سر را نتراش و کسی که در این روز گم شود یا فرار کند سالم می‌ماند.

روز چهاردهم

حضرت علی علیه‌السلام می‌فرمایند:

این روز صالح و نیکویی برای هر چیزی می‌باشد و مناسب است برای طلب علم و خرید و فروش و قرض دادن و قرض گرفتن و سوار شدن کشتی و قایق، و کسی که در این روز فرار کند دستگیر می‌شود و کسی که مریض شود بهبودی یابد انشاءالله.

سلمان فارسی (ره) گوید: این روز سعید مبارکی می‌باشد و صلاحیت برای هر امر خیری دارد. و برای ملاقات سلطان و اشراف مردم و علماء مناسب است.

روز پانزدهم

حضرت علی علیه‌السلام می‌فرمایند:

این روز محذور در هر امری می‌باشد (پرهیز بشود) مگر کسی که می‌خواهد قرض بگیرد یا قرض بدهد. کسی که در این روز مریض شود به سرعت بهبودی یابد و کسی که بگریزد در مکان غریبی دستگیر شود.

روز شانزدهم

حضرت علی علیه‌السلام می‌فرمایند:

این روز نحسی می‌باشد کسی که در پایان روز سفر کند هلاکت گردد و مکروه است و ملاقات با سلطان در این روز مکروه است و صلاحیت دارد برای تجارت و خرید و مشارکت و خروج به سوی دریا و بناءابنیه و اساسات (بنیاد)، کسی که در این روز گم شود سالم می‌ماند و کسی که مریض شود سریعاً بهبودی یابد.

روزهفدهم

حضرت علی علیه‌السلام می‌فرمایند:

این روز متوسط الحالی می باشد، در آن از منازعه بپرهیز و کسی که در این روز چیزی را قرض بدهد به او پس داده نمی‌شود و اگر هم برگردد باید برای بازگرداندن آن کوشش و سختی نمایید و کسی که در این روز قرض بگیر آنرا باز نمی‌گرداند (ممکن است قبل از گرفتن یا پس دادن از دنیا برود والا نمی‌توان حمل بر بدحساب بودن طرف مقابل نمود).

روز هجدهم

حضرت علی علیه‌السلام می‌فرمایند:

این روز سعید و صالحی برای هر چیزی از خرید و فروشف سفر، زراعت می‌باشد. کسی که در این روز با دشمنش مخاصمه نماید بر او پیروز می‌گردد و کسی که در این روز بیمار شود بزودی بهبودی می‌یابد.

روزنوزدهم

حضرت علی علیه‌السلام می‌فرمایند:

این روز سعید و مبارکی می‌باشد و اسحاقعلیه‌السلام در آن متولد شد و روز صالحی برای سفر، معاش، حوائج، تعلّم علم و خرید وسائط نقلیه می‌باشد.

روز بیستم

حضرت  علی علیه السلام می‌فرمایند:

این روز متوسط الحالی می‌باشد و برای سفر، حوائج، بناء ساختمان، بنیانگذاری ابنیه، درو نمودن زراعت، نشاندن درخت و مو و گرفتن وسیلة نقلیه (مثل موتور و اتومبیل و غیره) صلاحیت دارد.

کسی که در این روز مریض شود مرضش سخت خواهد شد، کسی که در این روز گم شود امر او مخفی و نامعلوم می‌گردد.

 تنظیم و تایپ ظهور 1

 منبع : مفاتیح الحاجات ص 303-315

Print Friendly, PDF & Email
  • حبس خون

    حبس خون در اللئالی فیض کاشانی (ره) مذکور است که برای حبس خون از هر جای بدن مانند زخمها یا …
  • عملی جهت خواب دیدن آنچه که اراده نمایید

    محدث نوری (ره) در دارالسلام از کتاب فتح الملک المجید شیخ احمد دیروی از حضرت امیرالمؤمنین ع…
  • دیدن مکان خود دربهشت

    سیدبن طاووس (ره) در اقبال از ابن عباس روایت نموده که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده محمدپور ماهونکی رضا
بارگذاری بیشتر در ادعیه قرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

آشنایی با آمادگی جسمانی

آشنایی با آمادگی جسمانی مجموعه: ورزش عمومی   آمادگی جسمانی یعنی داشتن قلب، عروق خونی،…